Loading...

Tutanak Nasıl Yazılır ?


Tutanak, herhangi somut bir olayın nasıl gerçekleştiğini yazılı olarak saptayan belgedir. Bu, bir çeşit olayın fotoğrafının yazılı anlatılması olarak da nitelendirilebilir. Tutanak genellikle olayın nedenlerini değil, ne veya nasıl olduğunu saptamak amacı ile düzenlenir. Tutanağa, tarih (gerekli görülürse saat) ve olayın nasıl meydana geldiği yazılmalıdır. Tutanak, personelin bir eylemi ile ilgili olarak düzenleniyor ve kişi de tutanağı düzenlendiği şekli ile imzalamayı kabul ediyor ise, fazladan şahide gerek yoktur. Ancak, muhatap olayı kabul etmiyorsa, bu durumda tutanakta belirtilen olayın yazıldığı şekli ile gerçekleştiğine ve muhatabın olayı kabul etmediğine şahitlik edecek mümkünse iki kişinin imzası gereklidir.

TUTANAK ÖRNEĞİ
..../.../1999 tarih ve ............ sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Blgelerarası Ktl Pamuk Naklinin nlenmesine İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 99/….) uyarınca yapılan ihbar zerine Ege retim blgesine ktl pamuk girişinin tesbiti amacıyla yapılan denetimde;
(............................. .. mahallinde bulunan .............……………………… ktl pamuk bulundurulduğu, tarafımızdan tespit edilmiş olup, bulunan veya depolanan ve ...........…. kg olduğu tahmin edilen .............................. ... .............................. .'a ait olan ktl pamuktan)
(………………… …………………. idaresindeki …………… plakalı ara ile …………….. blgesine ktl pamuk taşındığı tarafımızdan tesbit edilmiş olup, ................... tarih ve .............… seri sıra numaralı sevk irsaliyesinde/taşıma irsaliyesinde ………… Kg. olduğu belirtilen ktl pamuktan)
yeterli miktarda numune delil olarak alınarak;
1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun"un 6 ve 7 nci maddelerine istinaden gerekli takibat yapılmak zere işbu Tutanak, bir nshası Cumhuriyet Başsavcılığına, bir nshası Dış Ticaret Müsteşarlığı’na gönderilmek, bir nshası hakkında takibat yapılana verilmek, diğer bir da Mlki idare amirliğinde kalmak zere drt nsha olarak tarafımızdan düzenlenmiştir.*
Tarih:....../...../199..
Yer:.......................
Saat:.....................

Hakkında Tutanak Düzenlenenlerin Denetimi Yapanların
Adı - Soyadı Ad - Soyad ve Ünvanları


ALINTIDIR:
http://www.etutodasi.biz/turkce-8-sinif/101671-tutanak-nedir-nasil-yazilir-ve-bir-ornek.html