HAZIRÖDEVLER
Aradığınız Ne Varsa...

7.SINIF MATEMATİK TARAMA TESTİ

SÜRE:40 dk önerilir.Başarılar...

1)Bir çokgenin tüm köşegenleri içeride kalıyorsa bu çokgene ...................... çokgen denir.
Yukarıdaki ifadeye aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)İç bükey
B)dış bükey
C)Eş
D)Benzer

2) |7-11|-|-12|:|4|-|-8-5|

İşlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A)-17
B)-12
C)-9
D)17

3) -En büyük negatif tam sayı
     -En küçük iki basamaklı tam sayı
     -Mutlak değeri kendisinden büyüktür

Yukarıda verilen özelliklerden aşağıdakilerden hangisi karşılamaz?

A)-1
B)-99
C)-2
D)2

4)[(+35) + (–24)] + [(–10) + (–4)] işleminin sonucu kaçtır?

A)0
B)1
C)-2
d)-3

5)Bir kumbarada biriken 20 YTL ve 50 YTL'lik paraların sayısı 25'tir. Kumbarada biriken para 950 YTL olduğuna göre kumbara kaç tane 20 YTL'lik para vardır?

A)25
B)10
C)15
D)20

HAZIR ÖDEVLER 2008-2015