HAZIRÖDEVLER
Aradığınız Ne Varsa...

ARGO

ARGO, Bir sosyal sınıfın, bir meslek grubunun ya da bir topluluğun üyelerinin  kullandığı, genel dilin sözcüklerine yeni anlamlar yükleyerek ya da yeni sözcükler, deyimler katarak oluşturulan özel dil.

ÖRNEKLER:
  1. Aynasız ► Polis
  2. Armut    ► Fazla aptal,budala
  3. Gıcır      ► Yeni

HAZIR ÖDEVLER 2008-2015