Loading...

ARGO


ARGO, Bir sosyal sınıfın, bir meslek grubunun ya da bir topluluğun üyelerinin  kullandığı, genel dilin sözcüklerine yeni anlamlar yükleyerek ya da yeni sözcükler, deyimler katarak oluşturulan özel dil.

ÖRNEKLER:
  1. Aynasız ► Polis
  2. Armut    ► Fazla aptal,budala
  3. Gıcır      ► Yeni