Loading...

ÇÖZÜMLÜ SORULAR


[(+35) + (–24)] + [(–10) + (–4)] işleminin sonucu kaçtır?

ÇÖZÜM:

[(+35) + (–24)] + [–(10) + (–4)]
=
(+11) + (–14)
 
=
–3


2-Her gün bir önceki gün gittiği yolun 3 katı kadar yol giden bir kaplumbağa, ilk gün 3 metre yol gittiğine göre, 4. gün kaç metre yol gitmiştir? Her gün bir önceki gün gittiği yolun 3 katı kadar yol giden bir kaplumbağa, ilk gün 3 metre yol gittiğine göre, 4. gün kaç metre yol gitmiştir?

ÇÖZÜM:

1. gün : 3 metre
2. gün : 3 . 3 = 9 metre
3. gün : 3 . 3 . 3 = 27 metre
4. gün : 3 . 3 . 3 . 3 = 81 metre yol gitmiştir.
 

1. gün : 3 metre
2. gün : 3 . 3 = 9 metre
3. gün : 3 . 3 . 3 = 27 metre
4. gün : 3 . 3 . 3 . 3 = 81 metre yol gitmiştir.
 

3-
 ÇÖZÜM:
kesrine karşılık gelmeyen şekil aşağıdakilerden hangisidir?Seçenekler incelendiğinde A, B ve C seçeneklerinde yer alan şekillerin 2 eşit parçaya bölündüğünü ve bu eşit parçalardan yalnızca bir tanesinin işaretlendiği görülür. Yani1, 2 ve 3seçenekleri kesrini göstermektedirler.

CEVAP 4