Loading...

7.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ KUVVET VE HAREKET TESTİ 1


ALINTIDIR:http://www.sosyaldersleri.com/testler/testyeni.php?ders=fenveteknoloji&sinif=7&unite=2.Kuvvet ve Hareket&sira=1
1. Serbest boyu 5 cm.olan bir yaya 10 Newton'luk bir cisim asıldığında 2 cm.uzuyor.Aynı yaya 25 Newton'luk bir cisim asılırsa,yayın uzunluğu kaç cm.olur?

A) 5
B) 10
C) 12
D) 7


2. Bir yayın ucuna 6 Newton'luk kuvvet uygulandığında 4 cm.uzuyor.Eğer 24 Newton'luk bir kuvvet uygulansaydı kaç cm. uzardı?

A) 12
B) 14
C) 16
D) 18


   

4. Aşağıdaki durumların hangisinde yapılan iş en fazladır?

A) Bir cismi 20 Newton'luk kuvvetle 2metre sürüklemek,
B) 10 Newton'luk bir kitabı 2 metre yükseğe çıkarmak,
C) 10 Newton'luk kuvvetle yükü 1 metre itmek,
D) 5 Newton ağırlığındaki kutuyu 5 metre yükseğe kaldırmak,


5. Öğretmen, öğrencilerinden avuç içlerini hızlı bir şekilde birbirine sürtmelerini ister. Ellerinin ısındığını hisseden öğrencilerden yorumlatırını alır:

Ayşe: Kinetik enerjinin bir kısmı ısı enerjisine dönüşmüştür.
Özgül: Kinetik enerji artmıştır.
Barış: Eldeki sıcaklık, sürtünme sonucu oluşmuştur.
Canan: Isı enerjisi, kinetik enerjiye dönüşmüştür.
Hangi öğrencilerin yorumları doğrudur?


A) Canan - Ayşe
B) Özgül - Canan
C) Barış - Özgül
D) Ayşe - Barış


6. Nehirlerde akan suların kinetik (hareket) enerjisi, barajlarda biriken suda, aşağıdaki enerjilerden hangisi olarak depolanır?

A) Elektrik enerjisi
B) Isı enerjisi
C) Kimyasal enerji
D) Potansiyel enerji


7. I. Eğik düzlemin eğimi arttırılmalı
II. Eğik düzlem yüzeyi zımparalanarak, cilalanmalı
III. Cismin kaymaması için eğik düzlem yüzeyi kazınarak, üzerinde izler oluşturulmalı

Eğik düzlemde, bir yükü belli bir yüksekliğe çıkarırken, kuvvetten tasarruf etmek için, yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri yapılmamalıdır?


A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I - III
D) II - III


8. Kütlesi 900 kg olan bir otomobil ile kütlesi 4500 kg olan bir yolcu otobüsü, 60 km/h süratle (aynı süratle) hareket ediyorlar. Bu iki aracın kinetik (hareket) enerjileri için ne söylenebilir?

A) Otomobilin kinetik enerjisi daha büyüktür
B) Yolcu otobüsünün kinetik enerjisi daha büyüktür
C) Otomobilin ve yolcu otobüsünün kinetik enerjileri aynıdır
D) Yolcu otobüsünün kinetik enerjisi daha küçüktür


9. Günlük yaşantımızda bize iş kolaylığı sağlayan araçlara, basit makine denir.
Basit makineler, aşağıda verilenlerden hangisini gerçekleştirmezler?


A) İşten kazanç sağlarlar
B) Kuvvetin yönünü değiştirirler
C) Bir işin yapılma hızını değiştirirler
D) Bir enerji türünü bir başka enerji türüne dönüştürebilirler


10. Öğretmen, “Bir sarmal yayı geren ya da sıkıştıran kuvvet artarsa, ne olur?”
diye sorduğunda, öğrencilerden:
Onur: Yayın uyguladığı kuvvette artar,
Ezgi: Yayın uyguladığı kuvvet azalır,
Pınar: Yayın uyguladığı kuvvet değişmez, yanıtını vermişlerdir.
Hangi öğrenci ya da öğrencilerin yanıtları doğrudur?


A) Pınar ile Ezgi
B) Onur ile Pınar
C) Yalnız Onur
D) Yalnız Ezgi
   13. Aşağıdakilerden hangisinde yayların esneklik özelliğinden yararlanılmamıştır?

A) Eşit kollu terazi
B) Tel zımba
C) Mandal
D) Dinamometre


14. Trafiğe kapalı bir alanda kütleleri ve süratleri eşit olan bir uçak ve bir kamyon yarışıyorlar. Uçağın yerden yüksekliği 20 metre olduğuna göre, sahip oldukları enerjiler konusunda hangi öğrencinin ifadesi doğrudur?

A) Baha: Her ikisinin de enerjisi eşittir.
B) Elif: Uçağın sadece potansiyel enerjisi vardır.
C) Mert: Kamyonun enerjisi daha fazladır.
D) Helin Naz: Uçağın enerjisi daha fazladır.