Loading...

Ünsüzlerin Yer Değiştirmesi


Bir sözcükteki seslerin yerlerinin değiştirilmesidir. Bu durum konuşma dilinde, daha çok da ağızlarda görülür. 

Doğru                                                                         Yanlış:

Yalnız                                                                         yanlız

Ekşi                                                                            eşki

Toprak                                                                        torpak

Kirpik                                                                         kiprik