Loading...

DOĞALGAZ


Doğal gaz yerkabuğunun içindeki fosil kaynaklı bir çeşit yanıcı gaz karışımıdır. Bir petrol türevidir. Yakıt olarak önem sıralamasında ham petrolden sonra ikinci sırayı alır. Doğal gazın büyük bölümü (%70-90'ı), Metan gazı (CH4) adı verilen hidrokarbon bileşiğinden oluşur. Diğer bileşenleri; etan (C2H6), propan(C3H8), bütan (C4H10) gazlarıdır. İçeriğinde eser miktarda karbondioksit (CO2), azot (N2), helyum(He) ve hidrojensülfür (H2S) de bulunur.

Doğal gaz
Doğal gazDoğal gaz
Genel
Diğer adlar Gaz, bataklık gazı
Moleküler formül  
Görünüm Renksiz gaz
Özellikler
Yoğunluk ve faz 0.717 kg/m³, gaz g/cm³
Ergime noktası −182.5 °C (90.6 K)'de 1 atm

25 °C (298 K)'de 1.5 GPa°C

Kaynama noktası −161.6 °C (111.55 K)
Tehlikeler
Malzeme güvenlik bilgi sayfası Dış MGBS bağlantısı (İng.)
Ana tehlikeler Oldukça yanıcı (F+)
NFPA 704 Nfpa h1.pngNfpa f4.pngNfpa r0.png
Parlama noktası −188 °C
Kendiliğinden tutuşma noktası 537 °C
Patlama limiti 5–15%
İlgili bileşikler
İlgili alkanlar Etan
Propan
İlgili bileşikler Metanol
klorometan

Doğal gazı oluşturan hidrokarbon bileşikleri, yeraltındaki petrol'ün de bileşenleridir. Doğal gaz geçmişte petrol üretimi esnasında ortaya çıkan yararsız bir atık olarak görülmüş ve petrol üretim tesislerinde yakılarak uzaklaştırlmıştır. Günümüzde ise oldukça değerli ve stratejik bir enerji kaynağı olarak sıklıkla evlerde ve endüstride kullanılmaktadır.

Dünya üzerinde Antarktika dışında tüm kıtalarda doğal gaz üretilmektedir. Dünyadaki en büyük üretici Bağımsız Devletler Topluluğu'dur. ABD, Kanada ve Hollanda ve İran da önemli doğal gaz üreticileri ülkelerdendir.

Doğal gazı en verimli ve en ucuz taşıma yöntemi boru hattı kullanımıdır. ABD'de büyük bölümü II. Dünya Savaşı sırasında döşenmiş yaklaşık 3,2 milyon km doğalgaz boru hattı vardır. Bunun yanında doğal gaz basınçlı tanklarda sıvılaştırılmış olarak da taşınabilir. Sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) taşıma sırasında çok yüksek basınç altında ve düşük sıcaklıklarda tutulması zorunluluğu, bu taşıma yöntemini boru hattı yöntemine göre daha verimsiz kılmaktadır.

Bileşen %
Metan (CH4) 70-90
Etan (C2H6) 5-15
Propan (C3H8) ve Bütan (C4H10) < 5
CO2, N2, H2S, vb. geriye kalanı

Kaynakları [değiştir]

Ülkelere göre doğal gaz üretimi(kahverengi ve kırmızı alanlar fazla üretim demektir.

Doğal gaz, petrol ile birleşik olarak bulunduğundan petrol alanlarının yoğun olduğu yerlerdedir.Sürekli gelişen bir doğal gaz endüstrisi vardır.Bugün Dünya'nın en geniş doğal gaz alanı Katar'ın kuzey bölgesindedir.Öyleki burada 25 trilyon metreküp gaz olduğu tahmin edilmektedir.[1]